Sak vedr. vår medlemsmasse som ikke er medlem av en Harehundklubb

Det ble som kjent avholdt et møte mellom alle ringene og styret i NHKF lørdag den 20. april i år. Målsettingen for dette møtet var å få avklart ringenes rett til å ha medlemmer som ikke er medlem av en Harehundklubb.

2. mai mottok vi tilbakemelding fra NHKF om at «NKK var av den oppfatning av at forbundet og raseringene var gitt tilstrekkelig tid til å sørge for at alle medlemmer er tilknyttet forbundet».

Dette er styre i FFN uenig i, grunnet i at § 2-1 i NKKs lover gis det mulighet for medlemmene å betale kontingenten til ringene.

Av den grunn har styre konkludert med og endret sin tidligere innstilling i denne tak til følgende:

  1. Årsmøtet i FFN er av den mening at henstillingen fra NHKF ikke er i tråd med NKKs lover, §2-1, med tilhørende vedtak i Nkks Hovedstyre av 14.12.2016. Formuleringen som i dag står i våre vedtekter, om at et medlem kan i raseringen betale kontingent til ringen, kan derfor ikke strykes. 
  2. Dersom det ikke kommer til enighet med NHKF/NKK om at kontingenten fra denne medlemsgruppe kan innkreves fra NKK, vil FFN skaffe et annet medlemssystem som kan håndtere dette.

Styre beklager at dette ikke ble avklart før sakene ble sendt ut til medlemmene. Og av den grunn legger vi dette nå ut på vår hjemmeside og FB med følgende  vedlegg:

 

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.