Helseundersøkelsen for finsk støver – bli med

Finstøverforeningen har bedt Veterinærhøgskolen (NMBU) om å gjennomføre en helseundersøkelse for finsk støver for å få en kartlegging av rasens helse.

Undersøkelsen finner du her: https://nettskjema.no/a/345937  

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi raseklubben en oversikt over forekomsten av sykdommer og atferds-utfordringer. Det er like viktig med besvarelse på friske som syke hunder. Vi ber også om besvarelse for døde hunder, da det vil gi oversikt over vanlige dødsårsaker i rasen.

Hovedmålene med undersøkelsen er:
– Gi Finskstøverforeningen en oversikt over generell helse og atferd for rasen.
– Gi Veterinærhøgskolen mulighet for å forske på aktuelle/hyppige sykdommer

Konfidensiell

Veterinærhøgskolen trenger reg.nummer til forskning på helse, og email for å kunne kontakte eier. Men raseklubben vil IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten/antall av de ulike registreringene.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20 minutter på undersøkelsen;

Finn frem en kopp kaffe, hundens reg.nummer og klikk på lenken under.

https://nettskjema.no/a/345937 

 

Hilsen avlsrådet og styret i FFN

 

Posted in Nyheter organisasjon.