Medlemskap i FFN og kontingent

Det har skjedd en glipp hos NKK, som sendte ut krav til FFN sine medlemmer som kun er medlem i Finskstøverforeningen, til tross for at NHKF / NKK har stoppet denne fakturering. 

NKK melder at innbetalte beløp skal tilbakebetales til de som har innbetalt til NKK. Gjelder ikke for dere som er medlem i en harehundklubb. Her er det tydelig at NHKF/NKK har tatt noen beslutninger som ikke er forankret i organisasjonen og rutiner var ikke på plass før gjennomføring. Vi ser også at det er flere åpne hull i medlemshåndteringen, så vi kan risikere at enkelte medlemmer faller ut av registeret hos NKK. Dersom du som medlem mener at dette har skjedd deg, vennligst ta kontakt med Trond Ivar Moen på telefon 90 52 92 34.

Ref sak på NHKF styremøte 9.1.2024 – SAK 47.2022 NHKF og raseringene Oppdatering: Fra 1/1-2024 kan ikke raseringene ha medlemmer som kun er medlem i en rasering med tilknytningstype 82 (TID82). Ved en inkurie sendte NKK ut kontingentkrav for 2024 til dem med TID82, noe som er reversert og medlemstypen er satt inaktiv. Hvis noen har betalt det feilsendte kontingentkravet vil NKK tilbakebetale pengene.

Hvorfor har denne problemstillingen oppstått. 

Problematikken går helt tilbake til da Finskstøverforeningen på årsmøtet i 2018 vedtok å knytte seg til NHKF. Forut for dette hadde det foregått en prosess hvor alle ringene kunne gå for å melde seg inn i NHKF, mot at de kunne fortsette med å ha medlemmer som ikke var medlem av en Harehundklubb og NKK. Våre lover ble likeledes godkjent av NHKF den 12.02.2018 med følgende formulering:

Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, harehundklubb og rasering, skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt av NHKFs Representantskap samt kontingent til harehundklubb fastsatt av klubbens årsmøte og rasering slik de bestemmer. Medlem kun i raseringen betaler bare kontingent til ringen.

Kravet om at alle måtte være medlem av en harhundklubb kom på et senere tidspunkt og ble for alvor satt på agendaen på RS i 2021. I løpet av 2023 har det kommet flere krav og innspill fra NHKF, deriblant at NKK ikke lenger skal ha medlemshåndtering for de som kun er medlemmer i FFN. NHKF går også ut med at vi i ringene ikke lenger KAN ha medlemmer som ikke er medlemmer i en harehundklubb. Dette til tross for at våre vedtekter som ble godkjent av NHKF den 12.06.2018 tilsier at det er tillatt.

NHKF har ingen rett til å pålegge oss et slikt krav så lenge våre vedtekter sier noe annet. Nå har NHKF kommet med krav om nye vedtekter, men de kan ikke tre i kraft før etter avstemming på vårt årsmøte, så frem til årsmøte 2024 stiller alle medlemmer i FFN på lik linje. Det må forventes at man følger demokratiske prosesser i alle ledd.

For FFN gjelder dette 57 medlemmer.

For oss som rasering er alle medlemmer like viktig og alle medlemmer skal høres og ha stemmerett i Finskstøverforeningen. Styret i FFN ser at en har følgende medlemmer:

  1. Medlemmer med hund som deltar aktivt både på utstillinger og harehundprøver.

Dette er medlemmer som til nærmest 100% også er medlem av lokal harehundklubb og som er bærebjelken i respektive raseringer. Disse medlemmene oppfyller allerede alle krav i hht NHKF/NKKs vedtekter

  1. Husstandsmedlemmer 

Dette er også ett begrep i raseringene og dette er fortrinnsvis medlemmer

som har nære relasjoner til gruppen nevnt ovenfor.

  1. Eldre medlemmer som ikke lenger har egen hund.

Men ønsker medlemskap i FFN nærmest som «hundevenn» for sin rase. Mao ett medlem som ønsker å støtte FFN og ta del av det sosiale samværet FFN har å tilby. Disse medlemmer har ikke behov av/nytte av de fordeler/rettigheter/plikter ett medlemskap i lokal harehundklubb/NHKF/NKK gir.

  1. Raseringene bidrar også med ett betydelig rekrutteringsarbeid.

Enkelte av disse nye medlemmene har et behov for å føle seg litt frem før de er klare til å tegne seg for en harehund eller jegeren som nettopp har skaffet seg en harehund og vil se hva miljøet har å tilby. I denne gruppen ser vi et stort potensial for at flesteparten av disse ender opp som komplette medlemmer.

Alle ringene er nå samlet om å ta denne problemstilling opp med NHKF. Ingen ønsker å «kaste ut» ca 720 medlemmer dette gjelder i alle ringene. Det er viktig at en her står samlet og bygger opp under den hobby vi driver, og ikke bygger den ned med slike bestemmelser.

FFN vil i løpet av våren finne en løsning hvor vi kan oversende medlemskontingent for til de medlemmer som var medlem i 2023, men som i år ikke har fått noe krav om kontingentinnbetaling til FFN.

Er det noe spørsmål eller noen som ønsker en utdyping er det bare å ta kontakt med leder i FFN, Dag Rune Løvberg på telefon 913 46686.

 

mvh Styret i FFN

 

Posted in Nyheter organisasjon.