Referat fra årsmøtet

Årsmøte i Finskstøverforeningen Norge

Møtet ble avholdt den 21. mai 2022 kl. 17.00 på Morokulien Camping. Det var ca 25 stemmeberettigede tilstede.

Nytt styre ble:

Leder: Dag Rune Løvberg 
Nestleder: Egil Hanseseter 
Sekretær: Trond Ivar Moen 
Kasserer: Ståle Singstad 
Styremedlem: Terje Nordbø 
1. Vara: Per Grahn 
2. Vara: Stian Østvåg 

Etter årsmøte ble diplomer og annen Heder og Ære utdelt av Knut Kjeverud og Trond Ivar Moen.

Øystein Jensen ble utnevnt til æresmedlem av Finskstøvrforeningen Norge, for sitt betydningsfulle bidrag og innsats gjennom mange år for FFN.

Hele referatet fra årsmøtet kan du lese her.

Posted in Nyheter organisasjon.