Belønning for innsendte bidrag

FFN fortsetter å premiere innsendte bidrag til vårt medlemsblad «Finskstøver’n».
Takk til alle som bidrar!

Følgende personer får T-skjorte og gratis medlemskap i
FFN i 2022 for sine bidrag til Finskstøver’n i 2021:

Allan Bergström
Vidar Hagen
Terje Hauerberg
Helge Nordengen

I tillegg til disse får Glenn Bjerke ei FFN feltskjorte for sitt
flotte forsidebilde.

Redaktørene av Finskstøver`n takker for alle innsendte
bidrag og oppfordrer alle medlemmer om å bidra også i
framtida!

Posted in Nyheter organisasjon.