Vi etterlyser forsidebilde!

Har du et knakende godt finskstøverbilde? Send oss forslag på forsidebilde til neste nummer av Finskstøver’n! Alle bilder blir vurdert, og det blir en egen premie til den som har bildet som blir brukt, han/hun får en feltskjorte med FFN-reklame. Bildet må ha en rimelig god oppløsning, gjerne minst 2MB. Redaksjonen vil gjerne kunne bruke innsendte bilder i Finskstøver’n/hjemmesiden i andre sammenhenger, så tusen takk for alle bidrag.

NB! Deadline for Finskstøver’n er 15. august.

Send bilde som vedlegg i epost til redaksjonskomiteen:
Stener Ruud, ste-ruud@online.no
eller:
Marianne Mørch Grahn, margra38@gmail.com

Posted in Nyheter organisasjon.