Utmerkelser Finskstøverforeningen Norge, Sesongen 2020/2021

På grunn av korona ble årsmøtet avholdt digitalt, og utmerkelser og diplomer som vi vanligvis deler ut på årsmøte blir i år sendt ut direkte til de som har mottatt vandrepokaler, årets hund, championdiplomer, oppdrett- og avlsdiplomer, vandrepokaler og andre diplomer. De blir sendt pr post. Så all heder blir lagt ut på FFNs hjemmeside, Facebook og kommer i Finskstøveren til høsten. Så får vi håpe ting normaliserer seg og at vi neste år kan treffes på årsmøte og treff.

Styret i FFN gratulerer til alle med sine utmerkelser!

Klikk her for å lese dokumentet: Skryteveggen

Posted in Nyheter organisasjon.