INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FFN

Som vi har informert om tidligere, både i siste nr av Finskstøver’n, vår hjemmeside og på FB blir det i
år et litt annet årsmøte.

Fremdriften som ble lagt frem var følgende:

DATO/FRISTER HVA SKJER  – TILBAKEMELDINGER
26. mars Innkalling og info på hvordan dette årsmøte gjennomføres legges ut på hjemmesiden, FB og vårt blad Finskstøver’n.
Innen 17. april Forslag på saker som medlemmene ønsker behandlet må sendes FFN sin sekretær på mail ffnstyre@gmail.com.
8. mai Sakspapirer med vedlegg legges ut på hjemmesiden og FB.
Innen 23.mai

kl 12:00

Tilbakemeldinger rundt årsmøtesakene, som beskrevet i utsendt info, sendes FFN sin sekretær på mail ffnstyre@gmail.com.

I vårt styremøte den 20. april ble det oppgitt at ingen nye saker var meldt inn til styre. Det vil si at vi går videre i planlagt prosess, som vil si at vi sender ut følgende saksliste med nødvendige vedlegg.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
  4. Styrets Årsberetning for 2020
  5. Regnskap for 2020
  6. Revisjonsberetning 2020
  7. Budsjett 2021
  8. Valg

 

Som vedlegg/link til denne oppstilling finner dere også følgende:

 

Dersom det enkelte medlem har spørsmål eller kommentarer rundt årsmøtesakene sendes dette til FFN sin sekretær på e-post ffnstyre@gmail.com, innen søndag 23. mai kl 12:00. Etter dette utarbeides det et årsmøtereferat som beskriver prosessen og årsmøte er avsluttet.

 

Nå det gjelder de enkelte napp i våre pokaler og andre utmerkelser i form av diplomer etc vil dette bli sendt ut til en enkelte i etterkant av årsmøte.

mvh Styret i FFN

 

Posted in Nyheter aktiviteter, Nyheter organisasjon.