Månedens hund januar 2010. N UCH N JCH Happy 16235/03

Far: INT N S UCH N JCH NV-02 Taiko 06572/99
Mor: N JCH Stella II 19968/95
Oppdretter: Olav Fagerås
Eier: Jan Hafskjold

Om Jan Hafskjold og Happy

På spørsmål om hvordan det var å ha Norges beste harehund, svarte Jan ganske kontant ”Fint ja, men Happy var best akkurat disse to dagene”. (Happy ledet også etter 1. dag.) Et slikt svar røper klokskap ut fra erfaringer fra et langt liv med hunder og jaktprøver. Jan er nå 70 år og sier at dette er det største han har opplevd som hundemann. Dette har han drømt om, men aldri helt trodd at han skulle oppleve. Happy ble dobbeltchampion 2 år gammel. Om Happy sier han at hunden meget tidlig hadde lange losrepriser, hun er taus på fot og tap og følger losstrengen godt. Happy er sterk med gode bein. I huset er hun rolig og bjeffer ikke i hundegården. En svakhet innrømmer han at Happy har – hun kan være vanskelig å stoppe når hun har kommet i gang med å jage. Happy er meget fruktbar. I det kullet hun har hatt fikk hun 13 valper. På NKKs Dogweb finner vi en imponerende stamtavle. Happy er norsk utstillingschampion og norsk og svensk jaktchampion. Prøven der Happy fikk det svenske jaktchampionatet, vant hun klart. Årets hund i Buskerud HK ble Happy i 2006.

Faren er den kjente Taiko til Tor Songe som igjen kan tilbakeføres til Kjell Jan Moseids hunder, Fagerfjelds Timmo og Harehegnets Keppu. Bak disse igjen finner vi blant annet Karo og Pia til Per Svenningsen. Moren er Stella II til Olav Fagerås og morlinja kan tilbakeføres til den første Happy (dobbeltchampion) Jan hadde. Ifølge Dogweb er Happys innavlsprosent moderat, 2 %. 0,8 % av disse kommer av at Soitinkorvens Peku forekommer på begge sider, Matti og Joko med like mye og til sammen 0,8 prosent. Minst har Rita og Viki med 0,2 prosent hver. Happys HD-indeks er fordelaktig, 111,65. Over hundre er over gjennomsnittet og motsatt hvis indeksen er under 100. Indeksen vil endre seg etter hvert som det kommer nye HD-resultater for slektninger (avkom, søsken osv).

Hans interesse for harehunder og harejakt har han, som så mange andre, arvet fra far og bestefar. Den gangen gikk det i hygen og schweizerstøvere. Han hadde 2 schweizerstøvere alene. Den første finskestøveren het Happy. Han kontaktet i 1972 Oscar W. Nilssen og fikk til slutt sistevalget på tispe. Denne ble mot alle odds vel den beste i kullet og ble DCH. Etter Happy hadde han finskestøveren Troy som har deltatt på nordisk støverlandskamp og rasemesterskap. Han hadde også en hanhund som hette Joppe.

Jan har deltatt aktivt i harehundverden. Han har vært formann i Buskerud HK. Han satt i hovedstyret i Norske Harehundklubbers Forbund da Kjell Jan Moseid var formann. Han satt også i styret i Norsk Kennel Klub og var medlem i NKKs gjennomgåelseskomite (GK) og har NKKs sølvmerke.

Posted in Månedens hund.