Om annonseringen

 

Her kan medlemmer av FFN annonsere valper og eldre hunder selges/ventes. Vi gjør oppmerksom på at det er oppdretteren/eier av eldre hund som
må være medlem. Er du ikke medlem, kan du sende innmelding her.
Valpeannonse på FFN’s hjemmeside hvor annonsøren IKKE er medlem av FFN.
En annonse over 3 måneder koster kr. 250,-. Ønskes også et bilde inn blir det et tillegg på kr. 100,-
Annonsen faktureres etter innsendt annonse.

FFN står ikke for innholdet i annonsene. Det er annonsørene selv som formulerer teksten og må følgelig stå for innholdet selv.

FFN egen valpeformidler: Vidar Hagen. tlf: 959 73 017. E-post: astridh_hagen@hotmail.com 

 Hvis ikke annen beskjed blir gitt, slettes annonsene etter 3 måneder.