Siste nytt

Årets Finsk Støver over 36 mnd. NDCH Finn 14388/89 Eier:

Årets Finsk Støver under 36 mnd. NJCH Pia 12662/95 Eier:

Norgesmester 1996 NJCH Stensåsens Jaska Eier: Per Kristiansen

Årets Finsk Støver over 36 mnd. NJCH Stensåsens De Zenta 

Årets Finsk Støver under 36 mnd. NJCH Mikki  Eier: Roar

Norgesmester 1995 NJCH Harehengets Zenta Eier: Tor Vinterstø

Årets Finsk Støver over 36 mnd. NJCH Tikko 36842/88    20

Årets Finsk Støver under 36 mnd. NJCH Toya 04478/93   16